Aangifte en vervolging van geweldsincidenten in de psychiatrie

  • Harte, J. M. (Speaker)
  • M.E. van Leeuwen (Speaker)
  • G. van Nederpelt (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Titel: Aangifte en vervolging van geweldsincidenten in de psychiatrie

Auteurs: Joke Harte, Mirjam van Leeuwen en Gertrude van Nederpelt

Samenvatting:
Agressie ten aanzien van hulpverleners en overheidspersoneel staat momenteel volop in de belangstelling. Ook in de psychiatrie is agressie en geweld op de werkvloer een realiteit. In tegenstelling tot andere werkvelden is er in de psychiatrie echter grote onduidelijkheid over de wenselijkheid en de zinvolheid van een eventuele vervolging. Deze onduidelijkheid speelt niet alleen op de werkvloer, maar ook binnen de politie, het openbaar ministerie en binnen de rechterlijke macht. Agressieve incidenten worden soms gezien als iets wat nu eenmaal een onderdeel is van het vak, of wat de dader toch niet te verwijten valt. Bovendien wordt vaak gedacht dat het zinloos is om hiertegen op te treden: de dader zit immers toch al binnen. Het resultaat is grote willekeur in de afhandeling van dergelijke geweldsincidenten en onduidelijkheid en rechtsongelijkheid voor zowel daders als slachtoffers.

In deze presentatie worden enkele casussen gepresenteerd en wordt vanuit verschillende perspectieven de vraag beantwoord wanneer strafrechtelijke vervolging wenselijk is. Het eerste perspectief is dat van het strafrecht. Vanuit een pragmatisch oogpunt wordt bekeken in hoeverre vervolging kan leiden tot afname van de kans op recidive. Het tweede perspectief is de forensische psychiatrie. De centrale vraag is of de delicten de patiënten inderdaad niet toegerekend mogen worden. Daarna gaan we in op de rol en het beleid van de behandelinstelling waar het delict plaatsvindt. En tot slot bespreken we de dubbelrol van de psychiatrisch verpleegkundige, die zowel behandelverantwoordelijke als slachtoffer is.

Keywords: aangiftebeleid, agressie tegen hulpverleners, geweldscriminaliteit en psychiatrie

Correspondentie:
Dr. J.M. Harte
Vrije Universiteit Amsterdam
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afdeling Strafrecht en Criminologie, 8A-24
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
Telefoon: 020-5986217
j.harte@rechten.vu.nl
Period18 Jun 2009
Event titleNVK congres
Event typeConference