Aanpak van overlast door private partijen: de collectieve winkel- en horecaontzegging

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Op grond van hun privaatrechtelijk gebruikersrecht kunnen ondernemers notoire overlastgevers de toegang tot hun winkel of horecagelegenheid weigeren. Indien deze ontzegging ook geldt ten aanzien van andere ondernemers in de buurt, spreken we van een collectieve ontzegging. Dit instrument wordt als effectief ervaren en daarom stimuleert de overheid het gebruik ervan door het sluiten van convenanten.

In deze bijdrage staat de vraag centraal of het privaatrechtelijk gebruikersrecht wel een basis vormt voor de collectieve ontzegging en in hoeverre de betrokkenheid van de overheid met zich brengt dat fundamentele publiekrechtelijke waarborgen doorwerken.
Period20 Apr 2012
Event titleSymposium Netherlands Institute of Law and Governance
Event typeConference