Academisch Engels Onderwijs: Het belang en gebruik van vaste woordcombinaties

  • Cérise Muller (Speaker)
  • Nel de Jong (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

De sprong van Engelse lessen op het voortgezet onderwijs naar het wetenschappelijk onderwijs is voor veel studenten groot. Om de stap te verkleinen worden vaak vakken aangeboden zoals Academic English, waarbij studenten leren Engelse teksten te schrijven. Vaak worden in die teksten vaste woordcombinaties gebruikt zoals on the other hand en it is important to. Dit onderzoek richtte zich op de vraag welke vaste woordcombinaties Nederlandstalige studenten al gebruiken en welke nog van belang kunnen zijn. Het onderzoek bestond uit twee onderdelen: een literatuuronderzoek naar de voordelen van vaste woordcombinaties en de rol van deze combinaties in het bestaande onderwijs academisch Engels. Daarnaast is er een analyse gedaan met een corpus teksten van studenten aan de universiteit. Er is een lijst gecreëerd met vaste woordcombinaties die in de meeste teksten voorkwamen. Deze lijst had uiteindelijk een omvang van 113 vaste woordcombinaties. Deze lijst is vergeleken met bestaande lijsten met vaste woordcombinaties die gebruikt worden door moedertaalsprekers en gevorderde tweedetaalleerders van het Engels (Biber et al., 2004; Hyland, 2008). Uit de resultaten bleek dat van de vaste woordcombinaties die door studenten gebruikt werd 31% overeenkwam met de combinaties gebruikt door moedertaalsprekers en gevorderde leerders. Andersom bleek dat van de combinaties gebruikt door moedertaalsprekers en gevorderde leerders ongeveer de helft voorkwam in de lijst van het VU Corpus. Uit deze literatuurstudie en analyse kan geconcludeerd worden dat studenten al enige kennis hebben van vaste woordcombinaties maar het nog zeker nuttig is om er meer te leren. Referenties: Biber, D., Conrad, S. & Cortes, V. (2004). If you look at…: Lexical bundles in university teaching and textbooks. Applied Linguistics, 25(3), 371-405. Hyland, K. (2008). As can be seen: Lexical bundles and disciplinary variation. English for Specific Purposes, 27(1), 4-21.
Period20 Apr 2018
Event titleAnéla/VIOT Juniorendag
Event typeConference
LocationTilburg, NetherlandsShow on map