Auschwitz: Europa's culturele hoofdstad?

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Al enkele decennia zijn wij in de ban van de nationale herinnering. Daarvan getuigen de breed gevoerde discussies over de Nationale Canon, het Nationaal Historisch Museum en de Plaatsen van Herinnering. Maar hoe zit het eigenlijk met de herinnering van Europa? Is er zoiets als een Europese herinnering? Welke rol speelt Auschwitz als Europese plaats van herinnering in Oost – en West Europa? En in hoeverre kan een Europees ‘geheugen’, in welke vorm ook, bijdragen aan het bevestigen of versterken van een Europese identiteit?

Tijdens deze tweede bijeenkomst in de reeks ‘Europa in debat’ zal over deze vragen gediscussieerd worden door prof. dr. Rob van der Laarse en dr. Carlos Reijnen. Gespreksleider is dr. Matthijs Lok.

De sprekers
Rob van der Laarse is hoogleraar War Heritage and Memory aan de VU (Westerbork Stoel), en universitair hoofddocent Europese geschiedenis en erfgoed aan de UvA.
Carlos Reijnen is universitair docent Oost-Europese studies en doet onderzoek naar aspecten van de Centraal- en Oost-Europese geschiedenis en politiek, in het bijzonder de Europese integratie.
Matthijs Lok is docent Moderne Europese Geschiedenis bij de opleiding Europese Studies aan de UvA. In 2009 promoveerde Lok op het proefschrift 'Windvanen. Napoleontische bestuurders in de Nederlandse en Franse Restauratie, 1813-1820’.
Reeks: Europa in debat
'Europa in debat' wordt georganiseerd door de opleiding Europese Studies en de daaraan verbonden Alumnikring (KES). In deel 1 blikten Ruud Lubbers, Wim Kok en André Sász terug op de invoering van de euro.

Aanmelden
Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. U dient zich wel van tevoren in te schrijven via onderstaande link AANMELDEN.
Period4 Apr 2012
Event titleDiscussiebijeenkomst Naar een Europese herinnering? Reeks: Europa in debat
Event typeLecture