Beyond the Battlefields. Archaeological approaches to and heritage perspectives on modern conflict (co-supervisor VU Amsterdam)

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Description

ERFGOED UIT TWEEDE WERELDOORLOG MOET WORDEN BESCHERMD EN ONDERZOCHT
Startdatum 13-03-2020

Tijd 13.45

Locatie Aula

Titel Beyond the Battlefields

M. van der Schriek

Promotor prof.dr. N.G.A.M. Roymans, prof.dr. J.C.A. Kolen, prof.dr. R. van der Laarse

Onderdeel Faculteit der Geesteswetenschappen

Categorie Wijsbegeerte

Evenementtype Promotie

In Nederland worden vindplaatsen van de Tweede Wereldoorlog meestal niet erkend als archeologisch erfgoed dat onderzocht, beschermd en bewaard moet worden. Daarom is het lange tijd niet ontwikkeld als vakgebied. Het is van belang om in ieder geval enkele van deze locaties te bewaren voor toekomstige generaties om ons te (blijven) informeren over een meer duistere kant van het verleden. Een archeologisch onderzoek draagt veel bij over het begrijpen en van de strategie en effectiviteit van de verschillende geallieerde en Duitse campagnes alsmede hun impact op het landschap. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Max van der Schriek.

Gemilitariseerde landschappen
De eerste resultaten tonen al de grote ruimtelijke verspreiding aan van gemilitariseerde landschappen en laten de mogelijkheden zien van nieuwe perspectieven voor verder multidisciplinair onderzoek. Dat is in het bijzonder van belang daar waar historische bronnen ontbreken of fragmentarisch zijn.

Van der Schriek: “Het bodemarchief van de Tweede Wereldoorlog wordt voortdurend bedreigd door erosie, landbewerking, ruimtelijke ontwikkelingen en plunderingen. Archeologen moeten proactief handelen om de volledige waarde van deze vindplaatsen te benutten. Als referentiekader voor toekomstig onderzoek naar moderne conflictlocaties in Nederland, is hopelijk zowel de noodzaak van verder onderzoek als het grote potentieel van sites van moderne conflicten onderstreept met deze studie.”

Ondergeschoven kindje
Archeologie van de Tweede Wereldoorlog is lang een ondergeschoven kindje geweest in Nederland. Pas recent buigen academici zich over het onderwerp, in navolging van de archeologen in het veld. De Nederlandse wetgeving bleek erg problematisch voor de uitvoering van archeologisch onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog. Van der Schriek: “In mijn onderzoek heb ik gekeken naar hoe conflictarcheologie zich heeft ontwikkeld in Nederland en wat de toekomst is voor deze specialisatie in ons land. Naast de historische waarde hebben sporen en vondsten van de Tweede Wereldoorlog ook een belangrijke emotionele en herinneringswaarde.”

Toekomst
Nieuw onderzoek zou bruikbaar kunnen zijn voor instellingen voor hoger onderwijs, non-profitorganisaties, partijen uit de particuliere sector en een gericht erfgoedbeheer. Minder bekende aspecten van moderne conflicten kunnen worden belicht en een grondige kartering van deze sporen zal gedetailleerde informatie verschaffen over specifieke gevechtsgebeurtenissen en bombardementen – een zogeheten microgeschiedenis.

Meer informatie over het proefschrift
Period13 Mar 2020