Bruxelles: een stad, een gewest én een gemeenschap – Een gedachtenexperiment voor Brussel: vers une intégration des communes, des communautés et de la Région

  • Lievens, J. (Speaker)
  • Karel Reybrouck (Speaker)
  • Youri Mossoux (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

De Brusselse institutionele architectuur is een ingewikkeld kluwen waarin het niet steeds eenvoudig is om te bepalen welke overheid bevoegd is. Deze complexiteit staat vaak een coherent beleid in de weg. In het kader van het interuniversitaire project “Welke Grondwet na 2019?” lanceerden de onderzoekers Johan Lievens, Youri Mossoux en Karel Reybrouck hun voorstellen rond de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen door een versterking van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

In het kader van deze middagsessie van het IRIB presenteren zij hun voorstel, dat twee onderdelen omvat. Vooreerst stellen zij voor om de rol van het Brusselse Gewest in gemeenschapsaangelegenheden te versterken door de overdracht van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (bejaardenzorg,beleid voor mensen met een beperking, gezinsbijslagen, enz.) en de gemeenschapsbevoegdheden van de federale overheid (bv. de biculturele aangelegenheden en tweetalig onderwijs). Daarnaast stellen zij voor om de 19 gemeenten af te schaffen en de gemeentelijke bevoegdheden over te dragen aan het Brusselse Gewest. Het Gewest krijgt daarbij de bevoegdheid om nieuwe gedecentraliseerde besturen te creëren, waarvan het autonoom het aantal, de structuur en de bevoegdheden kan bepalen. Concluderend wordt geschetst hoe de Brusselse institutionele architectuur er eventueel uit zou kunnen zien na de voorgestelde hervorming.
Period25 Nov 2019
Held atL'Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB), Belgium
Degree of RecognitionNational