Civielrechtelijke mogelijkheden van een gebiedsverbod bij overlast

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Deze voordracht betrof de civielrechtelijke mogelijkheden om te komen tot een gebiedsverbod, vooral gelet op de problematiek rond de terugkeer van zedendelinquenten in de maatschappij. De burgemeester heeft op grond van de Gemeentewet publiekrechtelijke bevoegdheden en het is de vraag of hij ook een straatverbod op grond van de dreigende onrechtmatige daad kan vorderen. Ik concludeer dat wanneer het aankomt op de bescherming van slachtoffers de civielrechtelijke weg goed verdedigbaar is indien de publiekrechtelijke weg geen soelaas biedt. De burgemeester kan opkomen voor de belangen van slachtoffers en tevens voor overige wijkbewoners. De rechter beslist vervolgens over de toewijzing van een straatverbod. In de discussie is vervolgens de vraag gerezen of een dergelijke civielrechtelijke vordering niet buiten de publieke taak van de burgemeester valt.
Period25 Nov 2011
Event titleBijeenkomst Netherlands Institute of Law and Governance
Event typeLecture