Courageous Conversations 5: Diversiteit en rituelen tijdens academische plechtigheden

Activity: Lecture / PresentationProfessional

Description

De VU koestert diversiteit en draagt in jaarplannen en strategische documenten een inclusieve cultuur uit. Hoe verhoudt zich dit beleid tot de ‘traditionele’ rituelen tijdens academische plechtigheden? Staan de opening en sluiting van bijeenkomsten met uit de protestantse traditie afkomstige teksten (zoals het Votum en de Lofverheffing), op gespannen voet met het streven naar inclusiviteit? Werkt het gebruik van dergelijke teksten niet excluderend bij medewerkers en studenten die afkomstig zijn uit een andere religieuze traditie, of niet gelovig zijn?
Lang niet iedereen die de teksten uitspreekt (of beluistert) heeft immers een persoonlijke verbinding met de woorden of een connectie met het rituele karakter. Wat is de betekenis van rituelen aan universiteiten dan, zowel aan de VU als elders? Waarom zijn ze ontstaan? En wat kunnen ze nu betekenen? Kunnen traditionele rituelen worden herijkt en gerevitaliseerd, bijvoorbeeld door meer aandacht voor de context, zowel voorafgaand aan de rituelen als tijdens de academische plechtigheden? Zodat de rituelen beter aansluiten bij het inclusieve beleid dat de universiteit voorstaat? En de impact van de rituelen groter is dan thans het geval is?
Praat in deze Courageous Conversation mee over deze rituelen, en hoe ze zich verhouden tot diversiteit als kernwaarde van de VU.
Period14 Oct 2020
Event titleCourageous Conversations 5: Diversiteit en rituelen tijdens academische plechtigheden
Event typeSeminar
Degree of RecognitionLocal