Cursus Personenschade SSR: Inleiding Personenschade

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Het vakgebied personenschade is mede door de maatschappelijke en politieke aandacht voor letselschadezaken enorm toegenomen in complexiteit. Krijg inzicht in het verschil in verhoudingen tussen de betrokken partijen ook in het buitengerechtelijke kader. Leer deze zaken systematisch en methodisch benaderen, van de medische aansprakelijkheid via causaliteit (deskundigenbericht) naar schadeposten en schadebegroting.

Doel
Het verdiepen en actualiseren van kennis van personenschade.

Doelgroep
Raadsheren, rechters, advocaten, stafjuristen en juridisch medewerkers.

Inhoud
Aan de orde komen onder meer de volgende onderwerpen:
de buitengerechtelijke praktijk (inclusief de emotionele component);
medisch beoordelingstraject (privacy slachtoffer, jargon, medisch deskundigenbericht, patiëntenkaart);
causaliteit bij niet objectiveerbaar letsel (zoals bijvoorbeeld whiplash);
diverse vermogensschadeposten bij letsel en overlijden en de wijze van schadeberekening;
immateriële schade: onderscheid vermogensschade/ander nadeel, wanneer wordt immateriële schade vergoed, vaststelling van de omvang;
rente/buitengerechtelijke kosten;
schade van derden;
shock- en affectieschade.

Opzet
De cursus bestaat uit 2 dagen (4 dagdelen).
Inleidingen zullen worden afgewisseld met discussies.

Voorkennis
Van de deelnemers wordt verwacht dat men beschikt over verdiepende kennis op het gebied van het leerstuk van de onrechtmatige daad en de schadevergoeding. Deelnemers dienen dan ook de cursus Onrechtmatige daden (CRZSODAV) en de cursus Schadevergoeding (CRZSSCHV) te hebben gevolgd of te beschikken over kennis op vergelijkbaar niveau door bijvoorbeeld werkervaring.

Bijzonderheden
In deze cursus zal geen aandacht besteed worden aan de Wet deelgeschillen letsel- en overlijdensschade en aan medische aansprakelijkheid (van de arts / het ziekenhuis / de producent van medische hulpmiddelen). Deze onderwerpen worden in aparte SSR-cursussen behandeld.
Period14 Sept 2017
Held atSSR (Stichting Studiecentrum Rechtspleging), Postbus 364, 7200 AJ Zutphen
Degree of RecognitionNational