De drie vrouwen in Zacharia 5

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Het op een na laatste nachtgezicht van Zacharia (Zach. 5:5-11) lijkt een klein, niet al te ingewikkeld visioen over het verwijderen van het kwaad, zoals de profeet dat voor zich ziet bij de opbouw van Jehud na de Babylonische Ballingschap. Eenvoudig? Niet echt. De zeven verzen bevatten onder meer een tekstkritische crux, een aantal vragen betreffende realia, iconografie en de godsdiensthistorische achtergrond van de gebruikte beelden, en theologische kwesties zoals de vraag of afgodendienst buiten Israël getolereerd of zelfs gefaciliteerd kan worden. Natuurlijk komt de gender-gerelateerde vraag op, waarom het kwaad weer uitgerekend door een vrouw wordt gepersonifieerd. Trouwens, wie is zij eigenlijk? Is zij soms, zoals sommigen vermoeden, de vrouwelijke partner van JHWH die hier in het volle zicht van de geschiedenis door de zijdeur wordt afgevoerd? En zo ja, is het dan een troost dat het twee gevleugelde vrouwenfiguren zijn, die dit kwaad uit het midden van Jehud wegdoen?
Spannende vragen; maar moeten ze allemaal bevredigend beantwoord zijn, voordat een antwoord gevonden kan worden op de laatste vraag: hoe dit visioen een zinvolle plaats kan krijgen binnen het zeven- of achttal nachtgezichten in Zacharia 1-6? In elk geval zal geprobeerd worden, enige lijnen aan te brengen en een eerste onderscheid te maken tussen zin en onzin.
Period1 Jun 2017
Event titleOudtestamentisch Werkgezelschap: 226e vergadering
Event typeConference
LocationLeuven, Belgium
Degree of RecognitionNational