De grondrechtenparadox bij de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen en terroristische aanslagen te voorkomen. In Nederland is in 2014 het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme ingezet. De nieuwe integrale en persoonsgerichte aanpak kenmerkt zich door een toename van preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium. Een deel van het beleid richt zich op geloofsgemeenschappen, zoals het voornemen geuit om te voorkomen dat buitenlandse organisaties uit 'onvrije’ landen invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid organiseert op vrijdagmiddag 20 april een wetenschappelijk seminar over de bescherming van grondrechten bij de huidige aanpak van terrorisme en radicalisering. Diverse sprekers geven hun visie op het spanningsveld tussen enerzijds de verantwoordelijkheid van de overheid om gewelddadige radicalisering en terroristische aanslagen te voorkomen en de bescherming van grondrechten anderzijds. Er is veel ruimte voor debat.
Period20 Apr 2018
Event typeConference
LocationAmsterdam, NetherlandsShow on map