De kapitein in zijn labyrint, of: wie is Haring van Harinxma?

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Period29 Aug 2003
Event titlecongres Werkgroep Zeventiende eeuw en Fryske Akademy: Friese cultuur in de eeuw van Gysbert Japix
Event typeConference