De rol van de privaatrechtelijke dienstbetrekking binnen de loonheffingen

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Van den Berg begint de conferentie met haar uiteenzetting over de rol van de privaatrechtelijke dienstbetrekking binnen de loonheffingen en dan met name vanuit de optiek van de premieheffing werknemersverzekeringen. Met ingang van 1 januari 2006 is de premieheffing overgegaan van het UWV naar de Belastingdienst en heeft een overgang plaatsgevonden naar een fiscaal regime van rechtsbescherming.
Van den Berg beschrijft de klassieke benadering van het begrip dienstbetrekking, waarbij een verplichte verzekering van rechtswege het uitgangspunt is als er materieel gezien sprake is van een dienstbetrekking. Dit om ‘opting out’ en ‘opting in’ te voorkomen om zodoende de keuzevrijheid van de betrokkenen te beperken. Er vindt een materiele toets plaats waarbij het etiket dat op de arbeidsrelatie wordt geplakt of de naam die aan de overeenkomst wordt gehangen, niet van belang is .
Period12 Nov 2013
Event titleNOB Fiscale conferentie loonheffingen
Event typeConference