Effecten en bijeffecten van intensieve politiesurveillance na een inbraak

  • W.M.E.H. Beijers (Speaker)
  • M. de Bie (Speaker)
  • H. Elffers (Speaker)
  • van der Kemp, J. J. (Speaker)
  • K. Minami (Speaker)
  • M.P. Wouters - Peeters (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Achtergrond. Uit de literatuur is bekend dat na een inbraak enige tijd in de omgeving van het huis waar is ingebroken een verhoogd risico op een nieuwe inbraak bestaat. Tegen die achtergrond wordt bekeken of daar zinvol door de politie op is te reageren door in die tijd in die buurt actief te surveilleren.
Doel. Nagaan of een dergelijke politieaanpak inbraak feitelijk tegengaat. Nagaan of er sprake is van bijeffecten op het gebied van angst voor criminaliteit, het nemen van voorzorgsmaatregelen, en de verhouding met de politie.
Methode De politie Amsterdam-Amstelland, district Zuid, heeft in enkele wijken gedurende drie maanden enkele dagen na een inbraak in een straal rond die inbraak zichtbaar extra gesurveilleerd en mensen van advies gediend. Hun inbreng wordt geëvalueerd met een quasi-experimenteel design, waarin voorkomende inbraken in de experimentele wijken worden vergeleken met inbraken in enkele andere, soortgelijke wijken op korte en langere afstand van de experimentele wijken. Het experiment wordt aangevuld met een voor- en nameting van gevoelens van onveiligheid, houding tegenover de politie, en het nemen van preventiemaatregelen.
Resultaten In dit abstract kunnen nog geen resultaten worden aangeduid, het veldwerk is nog bezig.
Conclusies In de conclusies zal worden ingegaan op de betekenis van het gevondene voor de inzet van extra politiesurveillance.
Period14 Jun 2012
Event titleNederlandse Vereniging voor Criminologie (NvK) - Congres
Event typeConference