Efficiëntere en effectievere afwikkeling van letselschadeclaims. Een studie naar schikkingsonderhandelingen in de letselschadepraktijk, normering en geschiloplossing door derden

Akkermans, A. J. (Examiner)

Activity: PhD thesis ExaminationPhD thesis examination

Description

Promotie W. Weterings | Tilburg
Period24 Apr 2004
Examinee