Empirisch onderzoek naar het leereffect van twee educatieve games

  • J.I.L. Veugen (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

In deze lezing zijn de resultaten gepresenteerd van een kleinschalig kwantitatief onderzoek onder 18 basisschoolleerlingen naar het leereffect van twee educatieve computerspellen op het gebied van kunst en cultuur in het kader van serious gaming c.q. games to teach. De games zijn gecategoriseerd volgens Pierre-Alexandre Garneau's "fourteen forms of fun", aangevuld met categoriëen van Carrie Heeter; vormen van interactie; benodigde computervaardigheden en technische complexiteit. Uit dit onderzoek blijkt dat ook voor deze spellen geldt dat de combinatie van meerdere "forms of fun" het spelplezier vergroot en dat dit positief uitwerkt op het leereffect, mits de computervaardigheden van de leerling overeenstemmen met het niveau van het spel. Verder lijken de gegevens te suggereren dat bij meisjes een groter leereffect optreedt dan bij jongens, maar het onderzoek was te beperkt om hier harde uitspraken over te doen. Opmerkelijk was wel dat de onderzochte kinderen leren niet associëren met plezier.
Period25 May 2005
Event titleLezing
Event typeLecture