Fıkıh mezheplerinin sosyal yapı perspektifinden mukayesesine giriş: Said Nursi ve Şa’rani örneği / Inleiding tot vergelijking de rechtscholen (mazahib) vanuit sociaal structuur perspectief: voorbeeld Said Nursi en Sha’rani

  • F. Okumus (Speaker)

    Activity: Lecture / PresentationAcademic

    Period26 Mar 2005
    Event titleWetenschap en religie: internationale symposium
    Event typeConference