Fan manke Minne oan’t Annie Mankes. Menist krewearjen yn de Knipe en fiere Fryske omkriten’ geschiedenis van de doopsgezinden in Friesland

  • P. Visser (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Period16 Mar 2006
Event titleLezing Doopsgezind Studiecentrum Kring Akkrum
Event typeLecture