Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem: Lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Op nagenoeg alle rechtsgebieden vinden innovatieve ontwikkelingen plaats in het voorkomen, hanteren, en oplossen van problemen en conflicten. In Nederland en andere hoogontwikkelde rechtstelsels tekent zich in dit opzicht een geleidelijke transformatie af, waarvan de omvang niet altijd even eenvoudig waarneembaar is, omdat zij zich voltrekt binnen uiteenlopende maatschappelijke sectoren en schuilgaat onder uiteenlopende benamingen en labels. Het gaat hier om inhoudelijk verwante ontwikkelingen zowel binnen als buiten de overheidsrechtspraak.

Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem is voorgesteld als centraal onderzoeksthema in het kader van de Nationale Stimuleringsactie Empirical Legal Studies, is een van de speerpunten in het Sectorplan rechtsgeleerdheid, en is het onderwerp van een voorstel voor de vorming van een consortium in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC), route ‘Tussen conflict en coöperatie’.
Period1 Nov 2019
Event typeConference
Degree of RecognitionNational