‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet…’ Paragnosten in de opsporing.

P. van Hal (Speaker), van der Kemp, J. J. (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Achtergrond
Enkele jaren geleden werkte de Nederlandse politie mee aan het tv-programma Plaats Delict, het zesde zintuig waarin paragnosten hun visie geven op oude zaken. De waarde van de informatie van paragnosten in opsporingsonderzoek is onduidelijk . Hoewel er richtlijnen bestaan van het College van Procureurs-Generaal over het gebruik van onorthodoxe opsporingmethoden, zoals paragnosten is onduidelijk hoe deze in de praktijk vorm krijgen.
Doel
Het doel van dit onderzoek is om de wijze waarom de politie te maken krijgt met informatie van paragnosten, op welke wijze samenwerking vormt krijgt en welke redenen er zijn om samenwerking aan te gaan inzichtelijk te maken.
Methode
Naast interviews (N=11) met ervaringsdeskundigen en betrokkenen (zoals politiemedewerkers en paragnosten) is een online enquête onder politiemensen(N=180) gehouden gericht op het inzichtelijk maken van de ervaringen met en de rol van informatie van paragnosten in de opsporing.
Resultaten
Informatie van paragnosten komt op verschillende manieren bij de politie terecht, maar over het algemeen op eigen initiatief van paragnosten veelal nadat een zaak in de media is geweest. Over de waarde van de informatie bestaat geen eenduidig beeld, maar concrete voorbeelden van correcte informatie is nauwelijks gerapporteerd.
Conclusies
Wij komen tot een tweedeling van motieven om de informatie van paragnosten te gebruiken. Enerzijds vanwege geloof in de waarde van de informatie, anderzijds vanwege secundaire motieven als het vinden van nieuwe invalshoeken voor het onderzoek
Period14 Jun 2012
Event titleNederlandse Vereniging voor Criminologie (NvK) - Congres
Event typeConference