Klimaataansprakelijkheid van consumenten en kleine ondernemingen

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

In het befaamde Urgenda-arrest heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het klimaatbeleid van de Nederlandse Staat onrechtmatig is. Momenteel loopt ook een rechtszaak tegen Shell waarin wordt geëist dat de oliemaatschappij zijn strategie in lijn brengt met het Klimaatakkoord van Parijs. Er zijn wereldwijd nog honderden andere klimaatrechtszaken aangespannen tegen allerlei actoren met een grote broeikasgasuitstoot. Daarmee rijst de vraag of ook actoren die een kleiner aandeel hebben in de opwarming van de aarde klimaatverplichtingen hebben, en zo ja, of zij in rechte op de naleving van deze verplichtingen kunnen worden aangesproken. In deze presentatie worden de mogelijkheden en obstakels verkend om consumenten en kleine ondernemingen op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk te stellen in verband met klimaatverandering.
Period20 May 2021
Event titleTPR-colloquium 2021: Privaatrecht 2050. De weg naar ecologische duurzaamheid
Event typeConference
Degree of RecognitionNational