Legal Ethics and Corporate Lawyers

Activity: Participating in or organising an eventConferenceAcademic

Description

Na alle corporate schandalen en de Panama Papers organiserden de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA en de VU Law Academy een hoogst actueel tweedaags congres waarin (internationale) rechtswetenschappers, ethici, en beoefenaren van de commerciële rechtspraktijk elkaar ontmoetten onder de titel 'Legal ethics and corporate lawyers' op 15 en 16 juni 2017. Programma: Donderdag 15 juni 2017 (locatie hoofdgebouw VU en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek) 09.30 uur: Welkom en opening symposium door prof. mr. Willem Bouwens, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid en hoogleraar sociaal recht VU Sessie 1. van 09.45-11.15 uur. Do Corporate Lawyers Have Responsibilities to the Public? Keynote lecture by Prof. Sung Hui Kim, Professor of Law at the University of California, Los Angeles, and Faculty Director of the Program on In-House Counsel at the Lowell Milken Institute for Business Law and Policy, UCLA School of Law. Prof. Kim is a scholar of professional responsibility and securities regulation and has written on a wide variety of topics, including legal ethics, insider trading, public and private corruption, and the role of gatekeepers in securities regulation. In her keynote address, Kim discusses the question of whether lawyers for corporations have any responsibilities to the public in an era in which there is great popular distrust of business and political elites.  In the U.S., there is growing belief that American society operates on the basis of “crony capitalism,” defined as an economic system characterized by close, mutually advantageous relationships between business leaders and government officials.  In light of this growing perception, Kim explores whether corporate lawyers have any obligations to advance the public good and promote the broad public interest at the expense of the narrow and short-term interests of their corporate clients.   Spreker: - prof. Sung Hui Kim, Professor of Law at the University of California, Los Angeles, and Faculty Director of the Program on In-House Counsel at the Lowell Milken Institute for Business Law and Policy, UCLA School of Law. Referent: - prof. mr. Diana de Wolff, hoogleraar Advocatuur, UvA. Moderator: - mr. dr. drs. Iris van Domselaar, executive director of the Amsterdam Center for Legal Professions and researcher/lecturer in Philosophy of Law and Legal Ethics, UvA. 11.15-11.30 uur: pauze. Sessie 2. van 11.30-13.00 uur. The professional attitude of corporate lawyers: an empirical perspective (sessie in het Engels). Wat kunnen we leren van empirische onderzoek naar de professionele houding onder corporate advocaten? Deze keynote lezing wordt verzorgd door Richard Moorhead, één van de meest vooraanstaande onderzoekers op het gebied van advocatuurlijke beroepsethiek. Moorhead heeft als een van de weinige academici empirisch onderzoek verricht naar professionele attitude onder corporate advocaten. Deze keynote zal worden gevolgd door een co-referaat door de landelijk deken mr. Bart van Tongeren (o.v.b.) die in zal gaan op het belang van Moorheads bevindingen voor de Nederlandse corporate advocatuur. Spreker: - Richard Moorhead, hoogleraar Recht en Professionele Ethiek aan University College London, Engeland. Referent: - mr. Bart van Tongeren, landelijk deken en advocaat/compagnon TenHolterNoordam. Moderator: - prof. mr. Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, VU. 13.00-14.00 uur: lunchpauze. 14.00 uur: wandeling richting advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek, Claude Debussylaan 80 Amsterdam Zuid. Sessie 3. van 14.30-16.00 uur. Herijking gedragsregels en de corporate rechtspraktijk (in het Nederlands). In 2017 worden na 25 jaar de gedragsregels voor de advocatuur herijkt. De gedragsregels dienen weer te geven wat er in de beroepsgroep onder ethiek wordt verstaan. Zeker met betrekking tot de Corporate Lawyer – 25 jaar geleden nog een exotisch verschijnsel – is dat een betrekkelijk nieuwe vraag. Zijn regels over confraternele correspondentie nog wel zinvol als bedrijven uitsluitend via hun advocaten communiceren? Wie bepaalt wat de cliënt (een corporate) wil – de inschakelende juridische afdeling of de raad van bestuur? En hoe werkt de tegenstrijdig belangregeling bij kantoren met honderden advocaten? Sprekers: - prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk, hoogleraar en programmadirecteur Compliance & Integriteit Management VU, director bij Deloitte Risk Services. - mr. Jan Loorbach, voormalig landelijk deken en voorzitter van de Commissie Gedragsregels 2017. - prof. mr. Diana de Wolff, hoogleraar Advocatuur, UvA. Moderator: prof. mr.Jonathan Soeharno, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek en hoogleraar rechtspleging UvA. Aansluitend borrel bij advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Vrijdag 16 juni 2017 (locatie Faculteit der Rechtsgeleerdheid, UvA, Oudemanhuispoort 4-6 Amsterdam, zaal A0.08) 09.30 uur: Welkom en opening symposium door prof. mr. André Nollkaemper, decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA en hoogleraar internationaal publiekrecht UvA. Sessie 4. van 09.30- 11.00 uur. Advocatuurlijke beroepsethiek: ook een zaak van de universiteit? De afgelopen jaren was er kritiek van de grote kantoren over het feit dat studenten onvoldoende worden voorbereid op de beroepspraktijk. De eisen voor het civiel effect zijn daarom aangescherpt en ook hebben enkele kantoren het heft in eigen handen genomen en bieden zelf beroepsethisch onderwijs aan. In deze sessie staat de vraag centraal welke functie de universiteit heeft bij de ethische vorming van de corporate advocaat.  Deze vraag zal in een paneldiscussie aan de orde komen. Deelnemers paneldiscussie: - mr. Jaap Winter, voorzitter College van Bestuur VU. - mr. Ton Hol, hoofd departement Rechtsgeleerdheid Universiteit Utrecht. - mr. Mick Veldhuijsen, VSVW advocaten, docent beroepsattitude en ethiek beroepsopleiding advocatuur. - mr. Nora van Oostrom, Executive manager Law Firm School. - mr. Aukje van Hoek, hoogleraar Privaatrecht UvA. Moderators: - prof. mr. Wouter Veraart, hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, VU. - mr. dr. drs. Iris van Domselaar, executive director of the Amsterdam Center for Legal Professions and researcher/lecturer in Philosophy of Law and Legal Ethics, UvA. 11.00-11.15 uur: pauze. Sessie 5. van 11.15-12.45 uur. Ethische dilemma’s van de bedrijfsjurist en de normerende werking van mensenrechten.   In deze sessie zal prof. mr. Cees van Dam een lezing geven over ethische dilemma’s van de bedrijfsjurist en de normerende werking van mensenrechten. Jean Schreurs zal als referent optreden. Spreker: - prof. mr. Cees van Dam, hoogleraar International Business and Human Rights aan de Rotterdam School of Management, hoogleraar European Tort Law aan de Universiteit Maastricht en Visiting Professor aan King's College London. Referent: - mr. Jean Schreurs, Chief Corporate Counsel NXP Semiconductors N.V, bestuurslid – en oud-voorzitter - van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen, de beroepsvereniging voor in-house bedrijfsjuristen. Moderator: - mr. dr. Bernadette van Leeuwen, universitair docent Privaatrecht VU. 12.45-14.00 uur: lunch pauze.   Sessie 6. van 14.00-15.30 uur. Geheimhouding en het verschoningsrecht.   De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht beogen de vertrouwelijkheid van communicatie tussen de cliënt en zijn advocaat of notaris te beschermen, ongeacht het type cliënt en ongeacht de rechtsvraag. De grenzen van deze bescherming in de commerciële rechtspraktijk zijn niet voor iedereen evident. In deze bijeenkomst zullen sprekers uit de advocatuur, de wetenschap en de politiek over dit onderwerp met elkaar in debat gaan. Sprekers o.a.: - mr. Nathalie Fanoy, promovenda aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Uva en docent beroepsattitude en beroepsethiek bij de NOvA. - mr. Rob van der Hoeven, partner Nauta Dutilh Rotterdam - prof. mr. Miranda de Meijer, hoogleraar Openbaar Ministerie en advocaat-generaal bij het Openbaar Ministerie in Den Haag. - mr. David Schreuders, partner Simmons & Simmons. Moderator: Donatello Piras, presentator en dagvoorzitter bij donatello piras. Aansluitend borrel in de Amsterdamse Academische Club.
Period15 Jun 201716 Jun 2017
Event typeConference
LocationAmsterdam, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational