Les TICs dans les chaînes de valeur agro-forestières

  • Bon, A. (Participant)
  • C.J. van Aart (Participant)
  • J.M. Akkermans (Participant)
  • M. Allen (Participant)
  • de Boer, V. (Participant)
  • S. Boyera (Participant)
  • M. Ouedraogo (Participant)
  • C Reij (Participant)
  • A. Tangara (Participant)
  • Tuijp, W. (Participant)

Activity: Participating in or organising an eventExpert meetingSocietal

Period2014
Event typeExpert Meeting