Les TICs dans les chaînes de valeur agro-forestières

Bon, A. (Participant), C.J. van Aart (Participant), Akkermans, J. M. (Participant), M. Allen (Participant), de Boer, V. (Participant), S. Boyera (Participant), M. Ouedraogo (Participant), C Reij (Participant), A. Tangara (Participant), Tuijp, W. (Participant)

Activity: Participating in or organising an eventExpert meetingSocietal

Period2014
Event typeExpert Meeting