Lid externe klankbordgroep Versterking bodemstelsel, ministerie van I&W

Activity: Consultancy

Description

De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft een Taskforce ingesteld die zorgdraagt voor de versterking van de kwaliteitsborging in het bodembeheer (kwalibo-stelsel). Aanleiding voor dit verzoek zijn een aantal recente rapporten t.a.v. het functioneren van het publiek-private systeem van kwaliteitsborging in het bodembeheer. De Taskforce wordt geadviseerd door een externe klankbordgroep.
Period14 Jul 202131 Dec 2022
Work forMinisterie van Infrastructuur en Waterstaat
Degree of RecognitionNational