Lid klankbordgroep WODC-onderzoek Internationalekinderontvoering. Onderzoek naar de uitvoering vanhet Haags Kinderontvoeringsverdragvanuit Nederlands perspectief. (Event)

Activity: MembershipAcademic

Period1 Apr 200519 Dec 2005
Event titleLid klankbordgroep WODC-onderzoek Internationale<br/>kinderontvoering. Onderzoek naar de uitvoering van<br/>het Haags Kinderontvoeringsverdrag<br/>vanuit Nederlands perspectief.
Event typeOther