Niet onbewust, maar welbewust. Een vergelijking van Wilders’ taalgebruik met dat van andere politici op hun Linguistic Intergroup Bias en retoriek

  Activity: Lecture / PresentationAcademic

  Description

  In dit onderzoek staat de bruikbaarheid van het Linguistic Category Model (LCM) met de Linguistic Intergroup Bias (LIB) voor analyses in een realistische setting centraal. Het taalgebruik binnen drie verkiezingsdebatten van Wilders over de in- en outgroup wordt vergeleken met die van vier andere politici. De verwachting is dat Wilders meer LIB zal vertonen dan de overige politici, en dus meer abstract spreekt over negatieve gedragingen van de outgroup en positieve gedragingen van de ingroup dan positieve gedragingen van de outgroup en negatieve gedragingen van de ingroup in vergelijking met de overige politici. De ingroup van alle politici is de eigen partij en aanhang, de outgroup daarentegen bestaat uit alle overige politieke partijen. Wilders bezit als enige politicus een specifieke bevolkingsgroep, de islamieten, als tweede outgroup. Een inhoudsanalyse toont aan dat alle politici volgens de LIB spreken tijdens de verkiezingsdebatten. Er zijn echter geen verschillen gevonden tussen Wilders en de overige politici wat betreft de LIB (onderzoeksvraag 1). Alle politici spreken abstracter over de outgroup dan over de ingroup; Wilders is in het algemeen veel negatiever in alle uitspraken (onderzoeksvraag 2). Naast de LCM-analyse is er gekeken naar het gebruik van retorische middelen door de politici. Hieruit is gebleken dat Wilders zoals verwacht het meeste gebruik maakt van retorische middelen, waaronder negative naming (onderzoeksvraag 3). Het grote aantal retorische middelen dat Wilders gebruikt, het veelvuldig spreken in negatieve termen en het verwijzen naar een specifieke bevolkingsgroep als outgroup zijn illustratief voor zijn populistische werkwijze. Wilders onderscheidt zich van overige politici wat betreft zijn welbewust taalgebruik; wat betreft de onbewust vertolkte LIB zijn er geen verschillen gevonden.
  Period24 Jan 2011
  Event titleEtmaal van de Communicatiewetenschap
  Event typeLecture