Objecten liegen niet! Over de materialiteit en beleving van Holocaust erfgoed

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Objecten liegen niet. Over de materialiteit en beleving van Holocaust erfgoed
Rob van der Laarse

KNHG 2 november 2012

Na een periode van museale contextualisering lijkt binnen nieuwe memorial museums de afgelopen sprake van een nieuwe ‘materialiteit der dingen’ die aansluit bij de ‘material turn’ binnen de historische- en cultuurwetenschappen. Zo is binnen de archeologie de afgelopen decennia sprake geweest van een postprocessuele afkeer van objecten, maar keert onder meer binnen nieuwe velden als conflict archaeology het object weer terug als betekenisdrager. Een belangrijke rol hierbij speelt uiteraard het belang van ‘truth-finding’ in de discussie met revisionisten, maar interessanter is de door jongere onderzoekers opgeworpen, wetenschapstheoretische vraag naar authenticiteit, die vooral lijkt beïnvloed door de snelle ‘virtualisering’ van het verleden. Waar authenticiteit verloren gaat in digitale reconstructies, ontstaat een nieuw verlangen naar ‘analoge’ historische sensatie.
Period2 Nov 2012
Event titleVoorwerpen maken geschiedenis. Niet-schriftelijke bronnen in historisch onderzoek. Najaarscongres Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap
Event typeConference