Onderzoek in de eerstegraadslerarenopleiding

  Activity: Lecture / PresentationProfessional

  Description

  Om de relatie tussen onderwijsonderzoek en onderwijspraktijk te verbeteren, lijkt het van cruciaal belang dat docenten-in-opleiding kennis en vaardigheden ontwikkelen die hen in staat stellen onderwijsonderzoek te waarderen op kwaliteit en praktische bruikbaarheid, en om zelf praktijkonderzoek te kunnen gaan doen ten behoeve van professionalisering en praktijkverbetering. Dit past in een visie op het leraarschap waarin docenten zelfverantwoordelijk zijn, beslissingskracht hebben, en kennis uit onderzoek gebruiken bij het uitwerken van een visie op onderwijs.

  In deze bijdrage bespreken we drie verschillende praktijkvoorbeelden van manieren waarop docenten-in-opleiding worden voorbereid op het gebruiken en het doen van onderzoek. De voorbeelden geven een rijk beeld van hoe hier in eerstegraads lerarenopleidingen invulling aan wordt gegeven. Aan de VU leren docenten-in-opleiding onderzoeksliteratuur te analyseren en te evalueren op kwaliteit en praktische bruikbaarheid. Centraal staan de dialoog over onderzoeksliteratuur en het vertalen ervan naar concreet handelen. Docenten-in-opleiding aan de UU leren hoe ze hun lesontwerpen systematisch kunnen evalueren en onderzoeken, als bron voor professionalisering en onderwijsverbetering. In Groningen worden studenten betrokken in een lesson-study opzet, die hen leert hoe cycli van samen ontwerpen, observeren en evalueren leidt tot kennisontwikkeling en professionalisering. De verschillende aanpakken zullen kritisch worden vergeleken en besproken met het publiek.
  Period19 Mar 2019
  Event titleVelon/VELOV Congres 2019: Opleiden voor de toekomst
  Event typeConference
  LocationBreda, NetherlandsShow on map
  Degree of RecognitionNational