Ontwikkelingen in conflicthantering in de zorg

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

De laatste jaren vindt een omwenteling plaats in de wijze waarop juristen in de ‘eerste lijn’ van overheids- en particulieren instellingen communiceren met burgers. De focus wordt daarbij gewijzigd van proceduregericht naar proactief en oplossingsgericht. Zo is het Ministerie van Binnenlandse Zaken al geruime tijd actief met het uitrollen van de zogenoemde ‘informele aanpak’, ook wel ‘Prettig contact met de overheid’ genoemd, en werkt het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan het project ‘Burgergericht werken’ (BGW) dat beoogt eraan bij te dragen dat burgers zich rechtvaardig behandeld voelen door de overheid. Ook bij semi-overheidsinstellingen en particuliere instellingen komt steeds meer prioriteit en aandacht voor communicatie, proactieve aanpak en oplossingsgerichtheid.

Ook in de gezondheidszorg zijn deze ontwikkelingen zichtbaar. Hier is momenteel vooral de in 2016 in werking getreden Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) de grootste blikvanger. De Wkkgz behelst een poging van de wetgever om een fundamentele wijziging te bewerkstelligen (de minister bezigt het woord ‘cultuuromslag’) in de omgang met klachten en claims in de gezondheidszorg.
Period11 Sept 2018
Held atVan Doorne, Netherlands
Degree of RecognitionNational