Over de bomen en het bos. Een algehele transformatie binnen de conflictoplossende functie van het rechtssysteem?

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Op nagenoeg alle rechtsgebieden vinden innovatieve ontwikkelingen plaats in het voorkomen, hanteren, en oplossen van problemen en conflicten. In Nederland en andere hoogontwikkelde rechtstelsels tekent zich in dit opzicht een geleidelijke transformatie af, waarvan de omvang niet altijd even eenvoudig waarneembaar is, omdat zij zich voltrekt binnen uiteenlopende maatschappelijke sectoren en schuilgaat onder uiteenlopende benamingen en labels. Het gaat hier om inhoudelijk verwante ontwikkelingen zowel binnen als buiten de overheidsrechtspraak.

In deze presentatie wordt een overzicht geschetst van ontwikkelingen in binnen- en buitenland, en een voorzet gegeven van mogelijke onderzoeksvragen die uit deze ontwikkelingen voort vloeien.
Period1 Nov 2019
Event title Het probleemoplossend vermogen van het rechtssysteem: Lustrumconferentie van het Netherlands Institute for Law & Governance
Event typeConference
Degree of RecognitionNational