PhD Supervision

  • T.A.J.M. Janssen (Participant)

Activity: Other

Description

• Arie Verhagen, (1986). Linguistic theory and the function of word order in Dutch. A study on interpretive aspects of the order of adverbials and noun phrases. Dordrecht: Foris. [Samen met D.M. Bakker.] • Lo van Driel, (1988). De zin van de vorm. Roorda’s logische analyse en de algemene grammatica. Amsterdam: VU Uitgeverij. [Samen met J. Noordegraaf.] • Roel Vismans, (1994). Modal particles in Dutch directives: a study in Functional Grammar. Amsterdam: IFOTT. [Samen met J.L. Mackenzie.] • Corine Schouten, (1997). Zinsinitiële indefiniete subjecten in hun context. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. [Samen met W. Vonk.] • Justine Pardoen, (1998). Interpretatiestructuur. Een onderzoek naar de relatie tussen woordvolgorde en zinsbetekenis in het Nederlands. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. [Samen met A. Verhagen.] • Ronny Boogaart, (1999). Aspect and temporal ordering. A contrastive analysis of Dutch and English. ’s-Gravenhage: Holland Academic Graphics. • Saskia Daalder, (1999). H.J. Pos (1898-1955): studies over zijn filosofie van taal en taalwetenschap. Met een bi¬bliografie van gepubliceerde commentaren op zijn persoon en werk.Twee delen. Vrije Universiteit Amsterdam. • Ad Welschen, (1999). Duale syntaxis en polaire contractie. Negatief gebonden of-constructies in het Nederlands. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. • Marjan Huisman, (2000). Besluitvorming in vergaderingen. Organisaties, interactie en taalgebruik. Utrecht: LOT Publications. [Samen met H.J. Mazeland & J.A. Neuijen.] • Eva Tol-Verkuyl, (2001). Fundamenten voor taalbeschouwing. Een synthese van opvattingen over het gebruik van taalkundige kennis in het taalonderwijs. Bussum: Coutinho. [Samen met H. Hulshof.] • Esther Pascual, (2002). Imaginary trialogues. Conceptual blending and fictive interaction in criminal courts. Utrecht: LOT Publications. [Samen met F.C. van der Leek.] • Maaike Beliën, (2008). Constructions, constraints, and construal. Adpositions in Dutch, Utrecht: LOT Publications. [Samen met F.C. van der Leek.] • Igor van de Bilt, (2009). Landkaartschrijvers en landverdelers. Adriaen Verwer (1655-1717), Adriaan Kluit (1755-1807) en de Nederlandse taalkunde van de achttiende eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. [Samen met J.Noordegraaf.] • Jan Posthumus, (2010). Lexicografie in Nederland. Peilingen in de negentiende en twintigste eeuw. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. [Samen met J.Noordegraaf.] • Gerrold van der Stroom, (2012). Over eigentijdse en naoorlogse kritiek op de taalkundige J.J.A. van Ginneken (1877-1945), Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU / Münster: Nodus Publikationen. [Samen met J.Noordegraaf.] • Christine N. van der Sluis (2017). Why this now? A genre analytic approach to aphasic /non-aphasic interactive events, Utrecht: LOT Publications. [Samen met L.J. de Vries, G.Steen.]
Period19862017