Rethinking Holocaust Memory

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

STICHTING KUNSTENAARSVERZET 1942-1945
Jubileumsymposium 11 mei 2013
De Nieuwe Liefde Da Costakade 102 Amsterdam
‘het doorgestreepte blijft te lezen’
65 jaar Stichting Kunstenaarsverzet 1942-1945 V- FONDS
De Stichting Kunstenaarsverzet, gegrondvest in het gedachtegoed van in het verzet
omgekomen kunstenaars onder wie Gerrit van der Veen en Willem Arondeus, bestaat 65
jaar. In de lijn van talrijke eerder door de SKV georganiseerde conferenties, prijsuitreikingen
en internationale bijeenkomsten, stelt het jubileumsymposium een probleem aan de orde dat
in zekere zin exemplarisch is voor alle sectoren van de nagedachtenis aan WOII: Hoe kan
men aan het gedenkwaardige elan dat de grondleggers bezielde betreffende de actieve
positie van kunst en cultuur als kernwaarden van de samenleving vandaag een
signaalwaarde verlenen?
Hoe kan men recht doen aan hun geestkracht en hun moed als impuls tot actueel handelen?
Betrokkenen op ambtelijk, wetenschappelijk en kunstzinnig/literair niveau zullen vanuit hun
eigen sector de stichtingsgedachte uit 1946 vertolken in het licht van die uitdaging.
Vanuit deze vraag die historische, creatieve en humanitaire beginselen verbindt, wordt
gereflecteerd op “herdenken” als actueel thema en als opdracht voor het heden.
Het jubileumproject thematiseert conflicting memories: de behoefte aan lokaal herdenken,
tegenover de noodzaak tot alerte en dynamische uitbreiding van nog altijd onvoltooid
onderzoek naar oorlogsgevolgen van 40-45 op nationaal en internationaal gebied. Het daarin
exemplarische karakter van de ‘holocaust by bullets’ wordt separaat beklemtoond als
uitbreiding van het bestaande SKV aandachtsgebied teaching the holocaust.
Het symposium thematiseert ten slotte de gelijktijdigheid van onze viering met de Duitse
herdenkingen van boekverbrandingen die tachtig jaar geleden in 1933 op de Opernplatz te
Berlijn plaatsvonden.
De bijeenkomst wordt besloten met de presentatie van de heruitgave van de Nederlandse
vertaling van het kampgetuigenis van Robert Antelme L’Espèce Humaine [1947]dat in 2001
onder de titel De menselijke soort door de stichting in samenwerking met SUN
werd uitgegeven.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
HET DOORGESTREEPTE BLIJFT TE LEZEN
zo zijn het vaak onze meest eigene gedachten
de meest nabije, de meest schrijnende
die wij door moeten strepen
uit moeten krassen
Wij praten, praten een gat in de nacht
Judith Herzberg, in: Beemdgras, 1968 ------------------------------------
Programma
13.30u. Etty Mulder, voorzitter, hgl RU: opening.
13.50u. Puck Huitsing, directeur collecties & diensten NIOD,
jubileumlezing:
Dilemma’s rond herinnering
14.30u. Rob van der Laarse, hgl VU, Westerborkleerstoel:
Rethinking Holocaust Memory
15.10u. Abbie de Quant fluit, Hans Dagelet voordracht;
Lucebert: “En morgen de hele wereld” muziek: Caroline Ansink
pauze
15.30u. Philo Bregstein, auteur/cineast:
'Ondergang' 1965-2013. Een re-evaluatie
16.10u. Hans Ester, secretaris, lit.hist.RU, afsluiting:
Die verlorene Bibliothek (bijdrage t.g.v. de herdenking van
de boekverbrandingen, Berlijn 1933)
16.30u. Presentatie van de heruitgave van Robert Antelme :
De menselijke soort (vertaling van l’Espèce Humaine, Gallimard 1947,
SKV 2001) aan de Attaché Culturel van de Franse Ambassade
pauze
17.15u. Ensemble Cosmedin Stuttgart
Stephanie Haas: zang, recitatie ; Christoph Haas: percussie
uitvoering van Paul Celan: gedichtencyclus Eingedunkelt
op muziek van Aribert Reimann
afsluiting
borrel - receptie
Period11 May 2013
Event titleJublileumsymposium Stichting Kunstenaarsverzet
Event typeConference