Sûratu ‘r-rasûl (s) fî ‘l-kitâbâti ‘l-hûlandiyyati ‘l-musannafati fî bidâyati ‘l-‘alfiyyati ‘th-thâlithati. [De beeldvorming over de profeet (s) in Nederlandse boeken, die zijn geschreven aan het begin van het derde milennium]

    Activity: Lecture / PresentationAcademic

    Period30 Apr 2011
    Event titleSymposium over de Profeet Mohammed (s) in Nederlandse geschriften
    Event typeConference
    Degree of RecognitionInternational