Speuren naar sporen in scenario’s. Onderzoek naar verwachte sporen op plaats delict.

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

Achtergrond
Forensisch-technisch onderzoek op de plaats delict is het startpunt van de opsporing van misdrijven. Een plaats delict kan maar één keer onderzocht worden op sporen. Het is dus cruciaal dat de plaats delict wordt onderzocht op basis van verschillende scenario’s om te voorkomen dat dadersporen niet worden gemist. Het kan de kans op tunnelvisie te verkleinen als het mogelijk is om verschillende scenario’s te baseren op diezelfde informatie. Op welke wijze tactische rechercheurs vervolgens verschillende scenario’s onderzoeken en hoe hun verwachting van de aanwezigheid van sporen is, is de centrale vraag in dit onderzoek.
Doel
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de rol van forensische sporen in scenario’s voor de opsporing en de invloed van ervaring op de aanwezigheid van verwachte sporen hierop.
Methode
Door middel van een experimentele studie waarin op basis van een plaats delict foto scenario’s geschreven moeten worden, is de aanwezigheid van verwachte sporen onderzocht. Er zijn scenario’s ( N= 182) geschreven door rechercheurs (N=39) en studenten (N=59). Deze zijn geanalyseerd op de aanwezigheid van forensische sporen en de samenhang van kenmerken van de structuur van het scenario en de beschreven delict.
Resultaten
Zowel studenten als rechercheurs beschrijven verschillende typen van sporen op basis van de plaats delict foto. Sporen die feitelijk aanwezig zijn, sporen die worden geïnfereerd en waarvan de assumptie is dat ze aanwezig zullen zijn. Met name die laatste categorie suggereert dat opsporingservaring en verwachtingspatronen een belangrijke factor kunnen zijn.
Conclusies
Voor het creëren van alternatieve scenario’s in het kader van tegenspraak is voldoende informatie nodig. Het veiligstellen van de sporen om alternatieve scenario’s te kunnen toetsen is cruciaal, maar ook de rol van verwachting op de aanwezigheid van sporen kan sturend zijn. Deze beide factoren zullen bediscussieerd worden in het licht van toekomstig onderzoek.
Period14 Jun 2012
Event titleNederlandse Vereniging voor Criminologie (NvK) - Congres
Event typeConference