Toeschouwersperspectief of deelnemersperspectief? Over de kennistheoretische onderbouwing van interpretatief onderzoek.

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Period25 Feb 2000
Event titleLezing op uitnodiging gehouden op de Studiemiddag van het Werkverband Wijsgerige en Historische Pedagogiek van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.
Event typeLecture