Toetsing van laagfrequente en academische woorden bij gevorderde NT2-leerders en eerstejaarsstudenten

Activity: Lecture / PresentationProfessional

Description

Woordenschat is van essentieel belang voor taalverwerving en daarom is het zinvol om de woordenschatomvang van tweedetaalleerders te kunnen meten. Veel bestaande woordenschatomvangtoetsen zijn gebaseerd op het idee dat de frequentie van woorden voorspellend is voor de volgorde waarin leerders woorden verwerven. Zo meet de Woordenschattoets Nederlands (WTN; Dolmans, 2014) de receptieve woordenschatomvang door de kennis van de 7000 meest frequente woordfamilies uit het Corpus Gesproken Nederlands te toetsen. De WTN kan echter niet bij gevorderde leerders ingezet worden omdat zij doorgaans meer dan 7000 woordfamilies kennen.

Voor deze gevorderde leerders zijn de WTN-Academisch en de WTN-Plus ontwikkeld: twee toetsen die de kennis van academische en laagfrequente woorden meten. De WTN-Academisch en de WTNPlus zijn bij 67 gevorderde NT2-leerders en eerstejaarsstudenten afgenomen, waarna de betrouwbaarheid en de validiteit van de toetsen geanalyseerd zijn. Daarnaast is de relatie tussen
frequentie en moeilijkheid van de toetsitems onderzocht om na te gaan of woordenschattoetsen die frequentie als enige criterium gebruiken bij de selectie van woorden, daadwerkelijk in staat zijn om de totale woordenschatomvang te meten. Tot slot is de relatie tussen scores op de WTN-Plus en scores op de WTN-Academisch onderzocht om na te gaan of het nuttig en nodig is om de academische woordenschat apart te toetsen en te onderwijzen.

In deze lezing worden de resultaten uit het onderzoek gepresenteerd. Daarbij wordt besproken hoe de (academische) woordenschat van gevorderde tweedetaalleerders en moedertaaltaalsprekers het best getoetst kan worden en voor welke doeleinden dergelijke woordenschattoetsen in onderzoek en onderwijs ingezet kunnen worden.

Referenties:
Dolmans, R. (2014). Woordenschatomvangtoets Nederlands: Een Eentalige Toets voor de Receptieve Woordenschatomvang. Masterscriptie Vrije Universiteit Amsterdam.
Period1 Feb 2019
Event title15e expertmeeting NACV
Event typeConference
LocationAmsterdam, NetherlandsShow on map
Degree of RecognitionNational