Verzuiling en ontzuiling in de Nederlandse samenleving. Met speciale aandacht voor het onderwijssysteem in de 19de en 20ste eeuw en de positie van protestants-christelijke scholen

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Period15 Feb 2001
Event titleGeïnviteerde lezing aan het Institute of Nederlandistics, Fac. of Humanities, Karoly Gaspar University
Event typeLecture