'We zien op uw foto anders niets zitten. #brokinkeel’. Problemen met het hanteren en interpreteren van hashtagstijdens het Twitterspreekuur.

  • J.M.W.J. Lamerichs (Speaker)
  • C.M.J. van Hooijdonk (Speaker)

Activity: Lecture / PresentationAcademic

Description

"Be good and let others tell about it”, zo omschrijft het HagaZiekenhuis in Den Haag de strategie van hun sociale media beleid. Ze bleken succesvol: in 2011 wonnen ze de verkiezing Beste Ziekenhuis 2.0. Opvallend is dat HagaZiekenhuis er niet voor heeft gekozen om Twitter in te zetten om medisch gerelateerde vragen van zorgconsumenten te beantwoorden. Een aantal Nederlandse ziekenhuizen doen dat echter wel. Op vooraf aangekondigde tijdstippen kunnen vragen worden gesteld aan zorgprofessionals over medische aandoeningen tijdens het zogenaamde Twitterspreekuur.
In dit artikel rapporteren we over het gebruik van één specifieke ‘tool’ binnen het Twitterspreekuur: de hashtag (#). In dit onderzoek werden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt om de interactie tussen zorgprofessionals en zorgconsumenten in kaart te brengen. Er werd een corpus samengesteld van Twitterspreekuren van drie Nederlandse ziekenhuizen. De vraag en antwoord paren waarin hashtags voorkwamen zijn nader geanalyseerd op het voorkomen van verschillende soorten hashtags. Daarnaast is gekeken of zorgprofessionals en zorgconsumenten verschilden in hun gebruik van hashtags. Tot slot zijn opvallende zaken in het gebruik van de hashtags door middel van een kwalitatieve studie verder verkend.
De resultaten laten zien dat hashtags door zorgconsumenten en de zorgprofessionals inconsequent worden gebruikt en eigenlijk relatief weinig worden ingezet om zaken uit het Twitterspreekuur te rubriceren om zo het terugzoeken van de informatie te vergemakkelijken. Als we naar de hashtags met een inhoudelijke functie kijken dan zien we dat patiënten vaker dit type hashtags gebruikten. Maar dat gebeurt slechts in 7 gevallen in een corpus van 200 tweets die door de consument worden verstuurd. En waar dit gebeurt lijkt het te gaan om tags die vervolgens niet worden overgenomen door de professional. Die laatste maakt helemaal nauwelijks gebruik van tags die een inhoudelijke toevoeging geven aan de tweet. Over het algemeen lijkt de praktijk van tagging een aantal praktische en inhoudelijke problemen met zich mee te brengen in de Twitterspreekuren die voor verbetering vatbaar zijn.
Period6 Feb 2013
Event titleEtmaal van de Communicatiewetenschap,
Event typeLecture