De Afspraak 4 september 2015

Press/Media: Other

Description

De Vlaamse reporter Karine Claassen van het RTV programma De Afspraak op Canvas besteedt aandacht aan spanningen rond het toerisme in Amsterdam.
Daarin figureert onder meer Herman Vuijsje als kritische bewoner aan de rand van het Wallengebied met een voorstel tot hekken, avondklok en ‘mannetjes’. Anderen ijveren voor spreiding van toerisme. Het programma besluit met een interview met Rob van der Laarse waarin hij een nieuwe benadering van toerisme voorstelt met de stadsbewoner als een soort aandeelhouder in toerismebeleid en opbrengst. Evenals met succes toegepast bij omwonenden van windmolenparken zouden wijken daarmee kunnen profiteren van investeringen in toerisme.
Period4 Sept 2015

Media contributions

1

Media contributions