Description

Een beetje verrassend besliste de plenaire Senaat eind april om artikel 24, over de vrijheid van onderwijs, niet op te nemen in de lange lijst van grondwetsartikelen die volgende legislatuur kunnen worden herzien. Dat artikel schrijft voor dat iedereen onderwijs mag organiseren en invullen (actieve vrijheid) en dat ouders vrij zijn om te kiezen naar welke school ze hun kinderen sturen (passieve vrijheid).

Period26 Apr 2019 → 14 May 2019

Media contributions

2

Media contributions