Hoeveel structuur hebben kinderen nodig?

Press/Media: Expert Comment

Description

Opgevoed. Elke week legt Annemiek Leclaire een lezersvraag voor aan deskundigen.

Subject

Structuur is belangrijk

Carlo Schuengel: „Regelmaat en routines in het huishouden hangen inderdaad samen met gunstige uitkomsten als taalverwerving en gezonde slaap. En we weten dat kinderen in meer chaotische omstandigheden vaker gedragsproblemen laten zien. Dus ja, structuur, voorspelbaarheid en dagelijkse routines zijn belangrijk, maar daarvan bewust worden, is op zichzelf niet genoeg.

Carlo Schuengel is hoogleraar Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

„Er zijn vaak allerlei factoren waardoor het moeilijk is voor ouders om een stramien te volgen. Gebrek aan structuur wordt geboren uit lastige omstandigheden. Ouders en kinderen delen ook erfelijke eigenschappen, en die kunnen maken dat ze extra hard moeten werken voor regelmaat en structuur. Ook sociaal-economische factoren en werkstress kunnen voor onrust thuis zorgen. We zouden als maatschappij meer moeten kijken naar wat gezinnen nodig hebben.

„U helpt uw leerlingen door de structuur in uw lessen, en ook door af en toe van die regels af te wijken als de situatie daarom vraagt. Wat dat betreft hoeven kinderen het gelukkig niet alleen van hun ouders te hebben, maar worden ze ook ondersteund door ervaringen buiten het gezin.”

Period12 Feb 2020

Media contributions

1

Media contributions