Hof bevestigt: vermindering van pensioen kan zonder strijd met eigendomsrecht

Press/Media: Expert Comment

Description

Reactie op uitspraak hof EU over vermindering pensioen in Oostenrijk, met conclusie dat de waardeoverdracht van pensioen in NL bij invoering van een nieuw pensioencontract volgens het Pensioenakkoord hierdoor niet wordt verhinderd.

Subject

Analyse betekenis eigendomsbescherming uit art. 17 Handvest Grondrechten EU voor waardeoverdracht van pensioenen

Period6 Oct 2020

Media contributions

1

Media contributions