Invaren pensioen in nieuwe pensioenstelsel

Press/Media: Expert Comment

Description

Commentaar op arrest HvJ EU van 2.4.09.2020 over vermindering pensioen en aanvaardbaarheid daarvan gelet op art. 17 Handvest Grondrechten EU. Betekenis hiervan voor discussie in Nederland over "invaren" pensioen in het nieuwe pensioencontract

Subject

Eigendom, art. 17 Handvest Grondrechten EU, invaren

Period6 Oct 2020

Media contributions

1

Media contributions