KIS Jaarbijeenkomst 2019: Geloven in een seculiere samenleving. Verwey Jonker Instituut.

Press/Media: Public Engagement Activities

Description

 

Hoewel we in Nederland uitgaan van de scheiding van kerk en staat, speelt religie voor veel mensen in onze diverse samenleving een belangrijke rol. In veel gevallen biedt het bijvoorbeeld houvast en zingeving en verbindt het burgers met elkaar. In andere gevallen leidt het tot spanningen, bijvoorbeeld wanneer de interpretatie van religieuze normen en waarden leiden tot negatieve beeldvorming en polarisatie.

 

Aanmelden kan onderaan deze pagina

 

Dit onderwerp staat centraal tijdens de bijeenkomst Geloven in een seculiere samenleving van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op maandagmiddag 13 mei 2019. We gaan in op de rol die religie speelt in het dagelijks leven van professionals en burgers, die niet of juist wel gelovig zijn. Er komen kwesties aan de orde als handelingsverlegenheid en botsende waarden in onder andere de zorg, onderwijs en handhaving, en we bespreken thema’s als arbeidsdiscriminatie en zelfbeschikking.
 
We presenteren u het KIS Jaarbericht over 2018, horen de visie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en laten ons graag informeren en inspireren door uw expertise, als professional en (ervarings)deskundige. Er is een plenair deel en een deel waarbij we in kleinere groepen een specifiek onderwerp verder uitdiepen.

 

Subject

 

https://www.verwey-jonker.nl/nieuws/verslag-kis-jaarbijeenkomst-2019-

Period13 May 2019

Media contributions

1

Media contributions