’Taseren verwarde mensen werkt niet’

Press/Media: Expert Comment

Description

Haarlems Dagblad

21 september 2019 zaterdag, Haarlem e.o.

Amsterdam

Belangenorganisaties voor mensen met psychische problemen en hun naasten maken zich grote zorgen over het voornemen 17.000 politieagenten nu snel uit te rusten met een stroomstootwapen. Overleg achter de schermen moet het tij keren.

Getaserd worden door een agent, enger kan bijna niet. Dat stelt directeur Bert Stavenuiter van Ypsilon, vereniging van familieleden van mensen met psychosegevoeligheid. „Mensen met een psychose zitten al enorm in angst.” De enorm pijnlijke en verlammende stroomstoten kunnen volgens Stavenuiter een trauma opleveren. Dat resulteert bij een eventuele volgende psychose in een nog heftiger reactie als de politie komt opdraven. Patiënten taseren ín een GGZ-instelling is helemaal uit den boze. Dat vindt ook platform Mind, waar Ypsilon onderdeel van is. Mind is in gesprek met de politieleiding over de invoering van de taser. „De positie van kwetsbare mensen staat voor ons centraal, met begrip voor de veiligheid van agenten op straat”, aldus Mind-woordvoerder Fred Balhuizen. Een motie van GroenLinks zorgde ervoor dat agenten halverwege de in 2017 gestarte proef het stroomstootwapen niet langer mochten gebruiken in GGZ-instellingen. De politietop stelt inmiddels dat de taser overal en altijd ingezet moet kunnen worden. „Onderscheid maken op basis van locatie wil de politie niet. Zulke uitzonderingen maken het werk van agenten onnodig complex. Politiemensen zijn getraind om in elke situatie een weloverwogen keuze te maken welk geweldsmiddel ze inzetten”, aldus een verklaring op de politiewebsite.

Onwenselijk

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg houdt vol dat taseren in GGZ-instellingen ’zeer onwenselijk’ is. „Juist bewoners van een GGZ-instelling moeten kunnen vertrouwen op een veilige en beschermende opvang. Het gebruik van een stroomstootwapen in deze instellingen draagt hier zeker niet aan bij.” Politiesocioloog aan de Vrije Universiteit Jaap Timmer vindt de houding van de politie ’op z’n zachtst gezegd arrogant’. „Als de Tweede Kamer het niet wil, kan de politie dat niet zomaar naast zich neerleggen.” Timmer wijst erop dat de politie niet bevoegd is om in een instelling in te grijpen als er geen sprake is van een strafbaar feit. Hij pleit voor aparte GGZ-handhavers. GGZ Nederland wijst op afspraken met de politie. Als het uit de hand loopt wordt de politie opgetrommeld. Ook in ’thuissituaties’ worden agenten als het even kan opgevangen door een GGZ-medewerker, die hen bijpraat over de situatie en de patiënt in kwestie. Het is vervolgens aan de politie om te bepalen of er geweld wordt toegepast en in welke vorm. Dat kan dus heel goed de taser zijn. Zelfs mensen in een psychose werken bij een volgende confrontatie eerder mee, staat in de evaluatie van de proef. Toch kwam het ook voor dat verwarden die zich hadden verschanst zo bang waren voor de taser dat ze niet uit hun schuilplaats durfden. Politiechef Anja Schouten van de eenheid Noord-Holland is landelijk portefeuillehouder zorg en veiligheid. Ze laat weten dat de politie ’in goed gesprek’ is met de GGZ. „Zodat als het echt niet anders kan en het stroomstootwapen wordt ingezet, collega’s weten hoe te handelen met zo min mogelijk gezondheidsrisico’s voor de GGZ-cliënt.”

Bijlage Plus: De taser boezemt angst in

Period21 Sep 2019