Description

Dat innovatie in de zorg niet makkelijk is dat weten we nu wel: zorgstelsels zijn complex, er zijn veel gevestigde belangen en ingewikkelde routines die verandering lastig maken. De vraag die wij ons stellen is hoe het mogelijk is om in zo’n rigide omgeving toch beweging te krijgen. Om deze vraag te bestuderen kijken wij door middel van een ecosysteem lens (of een wide lens zoals Adner[1] dat noemt) naar de curatieve gezondheidszorg in Nederland. Want dat systeem heeft volgens ons alle kenmerken van een ecosysteem: er is een meervoud aan heterogene partijen betrokken, die partijen hebben allemaal andere belangen en routines maar zijn tegelijkertijd afhankelijk van elkaar voor de werking van het zorgstelsel. Door die afhankelijkheid heeft iedere zorgpartij een zekere vetomacht. Om vernieuwing te realiseren moet er volgens het ecosysteem perspectief van Adner alignment oftewel overeenstemming gecreëerd worden tussen alle partijen om ze te bewegen naar verandering. Hoewel die partijen weliswaar vaak en veel met elkaar praten, leidt dit tot dusver tot weinig vernieuwing. In deze blog willen we het zorgstelsel aan de hand van een ecosysteem lens verder ontrafelen door in te gaan op ieder van de betrokken partijen en de relaties daartussen. Wie zijn de championscomplementors en disruptors in het systeem?

Period13 Mar 2019

Media contributions

1

Media contributions