URL study guide

https://assets-us-01.kc-usercontent.com/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/69d5a864-bcf1-4021-a4ce-5ef2b323ccc3/Wetenschapscommunicatie%20voor%20PhD%27s_Final.pdf

Course Objective

Wetenschapscommunicatie neemt een steeds essentiëlere plaats in binnen het takenpakket van de wetenschapper. Het is voor de carrière van jonge wetenschappers belangrijk om hier ervaring mee op te doen. In dit vak leren promovendi hoe zij effectief kunnen communiceren over wetenschap.

Om ervaring op te doen met wetenschapscommunicatie nemen promovendi deel aan de Hoe?Zo! Show. De Hoe?Zo! Show is een een interactieve spel-show, waarin leerlingen uit groep 6 vragen mogen stellen aan promovendi. De promovendi beantwoorden de vragen live op het podium en beelden de antwoorden uit met behulp van attributen.

Voordat de promovendi tijdens de Hoe?Zo! Shows het podium op gaan ontvangen zij een tweedaagse opleiding in het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen en het beantwoorden van hun vragen. Deze tweedaagse opleiding bestaat onder andere uit:
(1) een workshop leerpsychologie;
(2) een workshop theatersport;
(3) het maken en oefenen van een pitch over het eigen onderzoek;
(4) oefenen met het beantwoorden van vragen met behulp van de attributen; en (5) een doorloop van de hele show.

Promovendi doen na de training mee aan 6 theatershows waarin de getrainde vaardigheden in de praktijk gebracht worden. De promovendi zijn na hun training en deelname aan het Hoe?Zo! Show project in staat om zelfstandig hun wetenschapscommunicatie verder uit te bereiden. De alumni van de Hoe?Zo! Show worden in een aparte sectie vermeld op de website van de Hoe?Zo! Show, waardoor de zichtbaarheid en vindbaarheid voor bijvoorbeeld journalisten vergroot wordt. De promovendi maken door de show een start met het opbouwen van een netwerk van andere promovendi met interesse in wetenschapscommunicatie.

Course Content

Leerdoelen
• Kandidaten hebben inzicht in het ontwikkelingsniveau van de doelgroep
• Kandidaten kunnen aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep
• Kandidaten prikkelen nieuwsgierigheid en enthousiasme bij het publiek
• Kandidaten durven creatief te zijn en voelen zich op hun gemak op het podium
• Kandidaten kunnen hun eigen onderzoek kort maar enthousiast uitleggen aan de doelgroep
• Kandidaten kunnen en durven interactie met de pers/media aan te gaan
• Kandidaten hebben alle vaardigheden aangeleerd voor zelfstandige wetenschapscommunicatie.
Course period2/05/22 → …
Course level3.00 EC