Begrenzing Bebouwd Gebied 2000 (Urban Contours in the Netherlands in 2000)

  • Ruimtelijke Ordening En Milieubeheer Ministerie Van Volkshuisvesting (Contributor)

Dataset

Description

Urban contours of 2000 in the Netherlands developed by Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Date made available1 Jan 2020
PublisherUnknown Publisher

Cite this