Amsterdam Centre for Family Law

Research Output 2013 2020

Filter
Chapter
2020

Dissolution of marriage in westernized countries

Antokolskaia, M. V., 2020, Routledge Handbook of Family Law and Policy: Routledge International Handbook Series. Eekelaar, J. & George, R. (eds.).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2019

Aanscherping strafbaarheid bij het niet naleven van omgangsafspraken?

Ruitenberg, G. C. A. M., Jeppesen de Boer, C. G. & van der Valk, I. E., 18 Apr 2019, UCERF 13 - Actuele ontwikkelingen in het familierecht. Jonker, M. & de Kievit, F. (eds.). Nijmegen: Ars Aqui Libri, p. 13-27 15 p. (UCERF Reeks; vol. 13).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Familierechtelijk onderzoek ‘goes empirical’: van pionieren naar een gangbare onderzoeksmethode

Akkermans, A., Bijleveld, C. C. J. H., Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M., 2019, Nederlandse encyclopedie voor Empirical Legal Studies.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

2018

Gezag

Ruitenberg, G. C. A. M., Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M., 1 Aug 2018, Familierecht: Een introductie. Schrama, W. M., Antokolskaia, M. V. & Ruitenberg, G. C. A. M. (eds.). 3e ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 277-294 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Kinderbeschermingsmaatregelen

Forder, C., 2018, Familierecht: Een introductie. Schrama, W. M., Antokolskaia, M. V. & Ruitenberg, G. C. A. M. (eds.). 3e ed. Boom Juridische Uitgevers, Vol. 2018. p. 313-341 29 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Prenuptial and Tenancy Agreements as Relational Contracts

Flos, A. G. F. M., Apr 2018, Embedding the principles of life time contracts: a research agenda for contract law. Ratti, L. (ed.). Utrecht: Eleven Publishing, p. 163-185 23 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Open Access
File

Procesrecht

Coenraad, L., 2018, Familierecht: Een introductie. Schrama, W. M., Antokolskaia, M. V. & Ruitenberg, G. C. A. M. (eds.). 3de ed. Boom Juridische Uitgevers, p. 37-67 31 p. (Boom Juridische studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Verdeling van zorg- en opvoedingstaken, omgang en informatie

Ruitenberg, G. C. A. M., Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M., 1 Aug 2018, Familierecht: Een introductie. Schrama, W. M., Antokolskaia, M. V. & Ruitenberg, G. C. A. M. (eds.). 3e ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 295-312 18 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2017

Afwezigheid en vermissing Hfst. 14 in: Het hedendaagse personen- en familierecht

Blankman, C., 2017, Het hedendaagse personen- en familierecht. 8e ed. Kluwer, p. 609-621 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bekwaamheid in het familie- en gezondheidsrecht

Blankman, C., 2017, Inj Verbondenheid, opstellen aangeboden aan professor mr. Paul Vlaardingerbroek ter gelegenheid van zijn emeritaat. Smits, V., de Jong, R. & van der Linden, A. (eds.). Kluwer, p. 153-168 14 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bescherming van meerderjarigen Hoofdstuk 13 in: Het Hedendaagse personen- en familierecht, Kluwer

Blankman, C., Sep 2017, Het hedendaagse personen- en familierecht. 8 ed. Kluwer, p. 561- 607 47 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

De vertegenwoordiger bij bewindvoering, mentorschap en curatele

Blankman, C., 2017, Wilsbekwaamheid in de medische praktijk. Hein, I. & Hondius, A. (eds.). Utrecht: De Tijdstroom, p. 149-153 5 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Een wettelijke regeling voor het levenstestament?

Blankman, C., 2017, Het levenstestament, nader verfijnd. SDU, p. 45-64 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

It takes two to tango

Niemeijer, E., 2017, Over de muren van stilzwijgen: Liber amicorum Henk van de Bunt. Staring, R., van Swaaningen, R. & van Wingerde, K. (eds.). Den Haag: Boom Criminologie, p. 117-125

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2016

Family Forms and Parenthood in the Netherlands

Forder, C., 2016, Family Forms and Parenthood. Buchler, A. & Keller, H. (eds.). Cambridge UK: Intersentia, p. 283-339 47 p. (EFL 40).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Vechtscheidingen: Meer om over te vechten?

Antokolskaia, M. V., 2016, Actuele ontwikkelingen in het familierecht. Schrama, W. & Jonker, M. (eds.). Nijmegen : Ars Aequi Libri, 3

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

2015

Artikel 8 EVRM: recht op eerbiediging van prive- familie- n gezinsleven

Forder, C., 2015, EVRM: Deel I: materiele rechten. Gerards, J. H., Haeck, Y., de Hert, P., Tjepkema, M. K. G., van der Velde, J. & Woltjer, A. (eds.). Den Haag: SDU Uitgevers

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Artikelsgewijs commentaar bij de artikelen over de Wgbo en de Wet Bopz

Blankman, C., 2015, SDU Commentaar Jeugdrecht. Vlaardingerbroek e.a., P. (ed.). Den Haag: SDU

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Blankman, C., 2015, Handboek Familievermogensrecht. Kolkman, W. D. & Verstappen, L. C. A. (eds.). 2015/2016 ed. Zutphen: Uitgever Walburg pers, p. 81

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Einde van huwelijk en geregistreerd partnerschap

Antokolskaia, M. V., 2015, Familierecht. Een introductie. Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M. (eds.). 2e ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 177-191

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Galanter revisited: do the 'haves' (still) come out ahead?

Niemeijer, E., 2015, Legal aid in the low countries. Hubeau, B. & Terlouw, A. (eds.). Antwerpen: Intersentia, p. 85-102 17 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Het aangaan van het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Antokolskaia, M. V., 2015, Familierecht. Een introductie. Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. M. (eds.). 2e ed. Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 117-135

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Meerderjarigenbescherming hfst 5 in:Familierecht, een introductie

Blankman, C., 2015, Familierecht, een introductie. 2e ed. Boom Juridische uitgevers, p. 81-116 35 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Ondertoezichtstelling van minderjarigen Titel 14 afdeling 4 BW

Forder, C., 2015, Compendium van het personen- en familierecht, twaalfde druk. Wortmann, S. F. M. & van Duijvendijk-Brand, A. (eds.). Deventer: Kluwer, (Groenen Kluwer).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Personenrecht

Blankman, C., 2015, Familierecht, een introductie. 2e ed. Boom Juridische uitgevers, p. 59-79

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Procesrecht

Coenraad, L. M., 2015, Familierecht. Een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Jurische Uitgevers, p. 37-57 21 p. (Boom Juridische studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Yokohama Declaration and maximising autonomy in the Netherlands

Blankman, C., 2015, Liber Amicorum prof. Makoto Arai. Lipp, V., Coester-Waltjen, D. & Waters, D. W. M. (eds.). München, p. 115-124

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

2014

Artikelsgewijs commentaar bij de regelingen inzake curatele, bewind en mentorschap

Blankman, C., 2014, SDU Commentaar relatierecht. Bruning, M. R., Vlaardingerbroek, P. & Liefaard, T. (eds.). Den Haag: SDU

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Bewerking van Titel 13, afdeling 3, De Raad voor de Kinderbescherming

Forder, C., 2014, Groene Kluwer, Personen- en familierecht. Wortmann, S. F. M. (ed.). Deventer: Kluwer, (Groene Kluwer; no. supplement 234 maart 2014).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Chapter 13, Guardianship legislation in The Netherlands

Blankman, C., 2014, Comparative Perspectives on Adult Guardianship. Dayton, K. (ed.). Durham North Carolina: Carolina Academic Press, p. 181-190 6 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Einde van huwelijk en geregistreerd partnerschap

Antokolskaia, M. V., 2014, Familierecht. Een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 183-197 14 p. (Boom juridische studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Goederenrecht: mede-eigendom

Schrama, W. M., 2014, Sdu Commentaar relatierecht. de Bruijn-Lückers, M. L. C. C. (ed.). Den Haag: SDU, p. 2025-2040 11 p. (Commentaar reeks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Goederenrechtelijke afwikkeling: bewijskwesties

Schrama, W. M., 2014, SDU Commentaar. de Bruijn-Lückers, M. L. C. C. (ed.). Den Haag: SDU, p. 2015-2024 10 p. (Commentaar reeks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Goederenrechtelijke afwikkeling: eigendomsvraag

Schrama, W. M., 2014, SDU Commentaar relatierecht. De Bruijn-Luckers, M. L. C. C. (ed.). Den Haag: SDU, p. 1991-2004 14 p. (Commentaar reeks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Het aangaan van het huwelijk en geregistreerd partnerschap

Antokolskaia, M. V., 2014, Familierecht. Een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 117-135 18 p. (Boom juridische studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hfst. 13 (Bescherming van meerderjarigen) en hfst. 14 (afwezigheid en vermissing)

Blankman, C., 2014, Het hedendaagse personen- en familierecht. Vlaardingerbroek e.a. (ed.). Deventer: Kluwer, p. 559-621 62 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hfst. 4 Personenrecht en Hfst. 5 Meerderjarigenbescherming

Blankman, C., 2014, Familierecht, een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 55-155

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 13: Gezag

Antokolskaia, M. V., Schrama, W. M. & Tomassen-van der Lans, M., 2014, Familierecht, een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 255-270

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Hoofdstuk 14: Verdeling van zorg- en opvoedingstaken, omgang en informatie

Antokolskaia, M. V., Schrama, W. M. & Tomassen-van der Lans, M., 2014, Familierecht, een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 271-286

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Informeel relatierecht

Schrama, W. M., 2014, Relatierecht, SDUCommentaar. de Bruijn-Lückers, M. L. C. C., Frohn, E. N., Labohm, A. N., Vlaardingerbroek, P. & Zweekhorst, J. F. M. (eds.). Den Haag: SDU, p. 1981-1990 10 p. (Commentaar reeks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Kinderbeschermingsmaatregelen

Forder, C., 2014, Familierecht: Een introductie. Antokolskaia, M. V. & Schrama, W. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterProfessional

Marriage and alternative status relationships in the Netherlands

Schrama, W. M., 2014, Routledge Handbook of Family Law and Policy. Eekelaar, J. & George, R. (eds.). Oxon & New York: Routledge, p. 14-25 12 p. (Routledge Handbooks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Op welke manier dient de regeling van de beslagvrije voet te worden herzien?

Rijsdijk, J. & Salomons, F. R., 2014, Naar een nieuwe beslagvrije voet. Vereenvoudiging in een tweetrapsraket. Rijsdijk, J., Jans, O. M. & Feikema, J. (eds.). Den Haag: KBvG, p. 293-332 40 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Pionieren in empirical legal research

Niemeijer, E. & Leeuw, F., 2014, Ridderorde, Beschouwingen over bestuurlijke organisatie, toezicht en juridisering. Winter, H. B., Tollenaar, A. & Marseille, A. T. (eds.). Nijmegen: Wolf legal publishers, p. 137-149 12 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Policy challenges regarding modes of dissolution of marriage and other forms of recognised partnership

Antokolskaia, M. V., 2014, Routledge Handbook of Family Law and Policy. Eekelaar, J. & George, R. (eds.). Routledge, p. 73-96 23 p. (Routledge International Handbook Series).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Procesrecht

Coenraad, L. M., 2014, Familierecht. Een introductie. Schrama, W. M. & Antokolskaia, M. V. (eds.). Den Haag: Boom Juridische uitgevers, p. 35-54 20 p. (Boom Juridische Studieboeken).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

Push and Pull of Judical Demand and Supply

Niemeijer, E. & Blankenburg, E. R., 2014, Institutional Competition between Common Law and Civil Law. Schmiedelow, M. (ed.). Heidelberg: Springer, p. 299-322 23 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic

The Changing Function of Matrimonial Property Agreements in the Netherlands

Flos, A. G. F. M., 2014, Family relations in a changing world (Семейните отношения в променящия се свят) . Todorova, V., Grigorov, G. & Shopov, A. (eds.). Sofia: Sibi, p. 219-229 367 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

File

The Right to Legal Aid According to the European Court of Human Rights: A Study of the Rights of Undocumented Persons

Forder, C., 2014, Legal Aid in the Low Countries. Hubeau, B. & Terlouw, A. (eds.). Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia, p. 209-229 20 p.

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademicpeer-review

Verbintenisrechtelijke afwikkeling

Schrama, W. M., 2014, Sdu Commentaar relatierecht. de Bruijn-Luckers, M. L. C. C. (ed.). Den Haag: SDU, p. 2041-2060 20 p. (Commentaar reeks).

Research output: Chapter in Book / Report / Conference proceedingChapterAcademic