Research Output 1992 2020

Filter
Report
2017

Evaluatie strategieën omgang met overmatige voedingsstoffen

Aggenbach, C. J. S., Berg, M. P., Frouz, J., Hiemstra, T., Norda, L., Roymans, J. & van Diggelen, R., 2017, 170 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

nutrient
topsoil
habitat
soil fauna
mowing
2016

Eerste Advies Bruinvisonderzoek

van der Meer, J., Eijsackers, H. J. P. & Haelters, J., 2016, Wageningen: IMARES Wageningen UR. 15 p. (Bac-2016; no. 01)

Research output: Book / ReportReportProfessional

2015

Ecologische effecten van additieven in bluswater bij bestijding natuurbranden [Ecological effects of fire fighting chemicals for wildfire suppression in Dutch nature reserves]

Vogels, J., de Hullu, E., Kuper, J., Schipper, A., O'Connor, I., van Gestel, C. A. M., Hernandez, C. E., Quijano Sanchez, C. & Verweij, R. A., 2015, Zeist: KNNV uitgeverij. 116 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2013

Waterharmonica in Nederland 1996-2012: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater.

Kampf, R., 2013, Amersfoort: STOWA.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Waterharmonica's in the Netherlands (1996-2012), natural constructed wetlands between well treated waste water and usable surface water.

Kampf, R. & Boomen, R. M., 2013, Amersfoort: STOWA.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2012

Biodiversiteit. Meer dan alleen soorten. Cahier 2012-4

van den Broek, J., Eijsackers, H. J. P., van Straalen, N. M. & Evenblij, M., 2012, Den Haag: Stichting Bio-Wetenschappen en Maatschappij.

Research output: Book / ReportReportProfessional

Waterharmonica, onderzoek naar zwevend stof en pathogenen, STOWA rapport 2012-10.

van den Boomen, R. & Kampf, R., 2012, Amersfoort: Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Waterharmonica's in Nederland. 1996-2011: Van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater

van den Boomen, R. & Kampf, R., 2012, Amersfoort: STOWA rapport. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2009

Toxicity and bioavailability of molybdenum in terrestrial environments: soil invertebrates.

van Gestel, C. A. M., Borgman, E., Verweij, R. A. & Diez Ortiz, M., 2009, Amsterdam: VU University.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Site characteristics at site 'the Biesbosch'.

van Gestel, C. A. M., Hamers, T., Hobbelen, P. H. F., Koolhaas, J. E. & Notten, M. J. M., 2007, Bilthoven: RIVM Report 860706002, National Institute for Public Health and the Environment. 3 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2006

Milieu-eisen van kreeftachtigen (Crustacea) en van duizendpootachtigen (Myriapoda).

Berg, M. P., 2006, Wageningen: Alterra. (1418)

Research output: Book / ReportReportAcademic

2005

Waterharmonica. De natuurlijke schakel tussen waterketen en watersysteem.

Schomaker, A. H. H. M., Otte, A. J., Blom, J. J., Claassen, T. & Kampf, R., 2005, Utrecht: STOWA.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Waterharmonica in the developing world.

Meis, A., Martijn, E-J., Kampf, R. & Claassen, T., 2005, Utrecht: STOWA.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2004

De ruimte spreekt voor zich. Rapport in de RMNO Reeks Voorstudies en achtergronden V.03.

Eijsackers, H. J. P. & Jonkers, J., 2004, Den Haag: Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (RMNO).

Research output: Book / ReportReportAcademic

Mogelijkheden voor autogene vestiging en introductie van Knopbies (Schoenus nigricans) in de Van Limburg Strium-vallei (AWD).

van Til, M. & Ernst, W. H. O., 2004, Amsterdam: VU Amsterdam, Waterleidingbedrijf. 48 p.

Research output: Book / ReportReportProfessional

2003

Towards an improvement of the risk assessment of polycyclic (hetero)aromatic hydrocarbons.

Bleeker, E. A. J., Wiegman, S., Droge, S. T. J., Kraak, M. H. S. & van Gestel, C. A. M., 2003, onbekend: Dierecologie.

Research output: Book / ReportReportAcademic

2002

Handleiding voor het determineren en karteren van springstaarten.

Berg, M. P., 2002, onbekend: Dierecologie.

Research output: Book / ReportReportAcademic

The effects of environmental stress on ageing, cell death, and tolerance in Drosophila melanogaster.

Korsloot, A., 2002, onbekend: Dierecologie.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs.

Appel, G., Boschhuizen, R. & van Straalen, N. M., 2001, Unknown Publisher. 3 p. (9 (5))

Research output: Book / ReportReportProfessional

Reaction rate of zinc in soils: state of the art and implication for effects assessment.

Smolders, E., McLaughlin, M. J., McGrath, S. P., van Gestel, C. A. M., Lock, K., Janssen, C. R., Zhao, F-J. & Degryse, F., 2001, Brussels: International Zinc Association - Europe.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Geography of oribatid mite diversity in Dutch forests. Rapport D-00021.

Zaitsev, A. S. & Berg, M. P., 2000, Unknown Publisher.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Haalbaarheidsonderzoek databank ecotesten als basis voor ecologische risicobeoordeling.

Muijs, B., Veul, M. F. X., Hendriks, W., van Gestel, C. A. M., Ma, W. C. & Bloem, J., 2000, Wageningen: Deel 27, Programmabureu Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Ontwikkeling meetsystemen FEASY voor het bepalen van in situ biologische beschikbaarheid van zware metalen in waterbodems - Eerste tussenrapportage

Wegener, J. W. M., Stroomberg, G. J. & van Velzen, M. J. M., 2000, Amsterdam: Dept. of Chemistry and Biology. 9 p. (IVM Report; no. W-00/32)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Ontwikkeling meetsystemen FEASY voor het bepalen van in situ biologische beschikbaarheid van zware metalen in waterbodems-Tweede tussenrapportage

Wegener, J. W. M., Stroomberg, G. J., van Velzen, M. J. M. & Belfroid, A. C., 2000, Amsterdam: Dept. of Chemistry and Biology. 10 p. (IVM Report; no. W-00/33)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Site-specific ecological risks: A basic approach to the function-specific assessment of soil pollution.

Rutgers, M., Faber, J. H., Postma, J. F. & Eijsackers, H. J. P., 2000, Wageningen: Programmabureau Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Structure, function, and regulation of stress proteins in terrestrial arthropods.

Korsloot, A., 2000, Unknown Publisher. 58 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

In situ bioavailibility of trace metals to benthic invertebrates

Belfroid, A. C. & van Gestel, C. A. M., 1999, Amsterdam: Instituut voor Milieuvraagstukken. 48 p. (IVM Report; no. O-99/07)

Research output: Book / ReportReportProfessional

Pollution-induced changes in soil invertebrate food-webs, volume 2. Report no. D99017.

Butovsky, R. O. & van Straalen, N. M., 1999, Amsterdam: Vrije Universiteit.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Zienswijzen natuurontwikkeling op verontreinigde gronden.

Canter Cremers, I., Turnhout, E. & Souren, A. F. M. M., 1999, Wageningen: Programmabureau Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

1998

Bodemkwaliteitsparameters. Stimulering gebruik ecotesten.

van den Munckhof, G. P. M., Veul, M. F. X., van Gestel, C. A. M. & Bloem, J., 1998, Wageningen: Programmabureau Geintegreerd Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Een basisbandering voor functiegerichte beoordeling van bodemverontreiniging. Rapporten Programma Geintegreerd Bodemonderzoek, Deel 16.

Rutgers, M., Faber, J. H., Postma, J. & Eijsackers, H. J. P., 1998, Wageningen: Programmabureau Geintegreerd Bodemonderzoek.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Hinkeloord Rapport 23: Verdroging, verzuring en eutrofiering van natte bossen in Nederland: Effecten van herstelmaatregelen.

Poels, R. L. H., Schmidtt, P., van den Burg, J., Kemmers, R. H. & Verhoef, H. A., 1998, Wageningen: Landbouwuniversiteit. 5 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Pollution-induced changes in soil invertebrate food-webs. Report D98013

Butovsky, R. O. & van Straalen, N. M., 1998, Unknown Publisher. 112 p.

Research output: Book / ReportReportAcademic

Validation of toxicity data and risk limits for soils: final report. RIVM report 607505004.

Posthuma, L., van Gestel, C. A. M., Smit, C. E., Bakker, D. J. & Vonk, J. W., 1998, Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment.

Research output: Book / ReportReportAcademic